Gå direkte til indhold
 

Bruger I jeres IT-budget optimalt?

Læsetid i minutter: 3

Fuld refundering af pris for 360 graders IT-analyse

En 360 graders IT-analyse koster normalt mellem 20.000-40.000 kr. at få gennemført og præsenteret. I en begrænset periode (frem til 1. december 2023) har du mulighed for at få refunderet analysens fulde pris, hvis du blot vælger os til at hjælpe dig med at udføre anbefalinger fra analysen for minimum 15.000 kr. i konsulentopgaver.

Men du er selvfølgelig også fri til at investere i analysen og selv udføre de forbedringer og forløse det potentiale, som analysen lægger op til.

Kom omkring mange aspekter af din IT-sikkerhed

Kravene til din forretnings IT flytter sig konstant. Kunder, partnere, lovgivning og udefrakommende trusler skubber til status quo – og det skal du være gearet til at reagere på og flytte dig efter. Kan du det? 

Med en 360 graders IT-analyse kommer vi omkring mange aspekter af IT-sikkerheden i din virksomhed. Vi vurderer, om IT-systemerne er sikre (nok). Og vi ser på, hvordan du kan udvikle din IT-platform og leve op til de øgede compliance- og sikkerhedskrav.

Måske kender du vores 360 graders IT-analyse fra tidligere. Konceptet er det samme, men analysen er en helt anden. Gennem en ny struktur, nye modenhedsmålinger og tidssvarende fokusområder får du nu en endnu skarpere analyse, som kan bruges både strategisk og operationelt.


Hvad får du ud af en 360 graders IT-analyse?

Med en 360 graders IT-analyse får du:

  • En grundig gennemgang af din virksomheds IT-miljø
  • En rapport med konkrete anbefalinger
  • Et vidensresumé (executive summary) med konklusioner til f.eks. direktion og bestyrelse

Med en 360 graders gennemgang af jeres IT-miljø får I ét samlet overblik over jeres situation. I ser, hvor der er forbedringspotentiale, og I får anbefalinger til, hvor I kan styrke forretningen.


360 graders IT-analyse kigger både på IT og på forretning

En 360 graders IT-analyse belyser bl.a. fem hovedfokusområder i jeres forretning og IT; Applikationer, Infrastruktur, Workplace, Sikkerhed og Compliance. Inden for alle fem områder giver analysen komplet indsigt og anbefalinger til forbedringer og effektiviseringer samt måler jeres modenhed.

For eksempel gennemgår vi jeres applikationer med fokus på deres risiko og den optimale tilgængelighed. Vi skaber overblik over infrastrukturen, hele vejen fra lokale servere til cloudløsninger og netværket.

Og alle jeres endpoints belyser vi i forhold til IT-sikkerhed, der er et gennemgående fokuspunkt i analysen. Alt sammen med fokus på at jeres forretning bliver så stærkt og effektivt stillet som overhovedet muligt.

Sådan kommer vi rundt om din virksomheds IT

Applikationer

Analysen gennemgår jeres applikationer med fokus på risiko og den optimale tilgængelighed.

Infrastruktur

Analysen skaber overblik over infrastrukturen, hele vejen fra lokale servere til cloudløsninger og ud i netværket.

Workplace

Se hvordan du giver brugere optimale digitale udfoldelsesmuligheder uden at flirte med huller i IT-sikkerheden, sløje passwords og risiko for datatab.

Sikkerhed

Jeres endpoints belyser vi i sektionen om IT-sikkerhed, der er et gennemgående fokuspunkt i analysen.

Compliance

Få svar på om I har taget hensigtsmæssig kontrol over at beskytte jeres data og informationer.

Få en analyserapport fyldt med indsigter og data I kan agere på

Resultatet af jeres 360 graders IT-analyse får I tilsendt i en omfangsrig og overskuelig rapport, der både indeholder et resume til virksomhedens ledelse samt anbefalinger til netop jeres IT-miljø og situation.

Rapporten og jeres resultater bliver også præsenteret for jer af den specialiserede konsulent, der har udført analysen.

"I fællesskab kan I få nærmere indblik i, hvor I kan prioritere jeres indsatser, se hvor der er behov for opgraderinger, hvor I kan forløse muligheder for at gøre hverdagen nemmere og arbejde smartere samt, hvor der er mulighed for at opnå besparelser."

Så får I det maksimale ud af jeres IT-budgetter og investeringer.


Hvad kræver IT-analysen af dig?

Bare rolig. Du skal hverken afsætte dage eller uger. Vi kommer ud i din virksomhed og interviewer dig (den IT-ansvarlige) og kigger ind i virksomhedens IT-systemer. Den IT-ansvarlige skal blot være til rådighed på dagen.

Analysefasen klarer vi selv. Ud fra vores besøg, interviews og gennemgang af systemer udarbejder vi en rapport med observationer og anbefalinger. Inden for kort tid gennemgår vi rapporten sammen med dig (regn med ca. 2 timer).


360 graders IT-analyse. For hvem?

En 360 graders IT-analyse er både for dig, som (næsten) har styr på alt og dig, som slet ikke har overblikket samt alt derimellem. Analysen er for alle virksomheder uanset størrelse og IT-platforme – både on-premise IT-løsninger, hosted IT og løsninger i skyen.

Analyse af din IT-platform er et godt udgangspunkt, hvis du vil have overblik over jeres IT-situation og vil sikre den rigtige retning.

Men analysen er også for dig, der bare vil tage temperaturen på din IT-platform. Faktisk er vores anbefaling at få lavet en 360 graders IT-analyse én gang om året for at sikre, at din forretning er på forkant med digitaliseringen.

Skal vi mødes og få en snak om, hvad vi konkret kan gøre for dig?