Gå direkte til indhold
 

En bruttolønsordning med mange fordele

Gør dig attraktiv som arbejdsgiver og sørg for, at medarbejderne altid har opdateret IT-udstyr med en bruttolønsordning.

bruttoløn 1

Hvad er en brutto­løns­ordning egentlig?

En bruttolønsordning er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om en lønomlægning. Ordningen giver dine med­ar­bejdere mulighed for at veksle en del af deres løn til personalegoder som f.eks. IT-udstyr, telefoner, computere og tablets.

I stedet for at betale produkterne kontant, afregner medarbejderne købet over brutto­lønnen. På den måde sparer medarbejd­erne skatten, og pro­duk­terne bliver således en del af lønpakken.

Derfor bør du have brutto­løns­ordning

Der er flere fordele forbundet med en brut­to­­løns­ordning – både for arbejds­giver og medarbejdere. Overordnet bidrager ord­ningen til at skabe en at­trak­tiv arbejds­plads, der tiltrækker og fastholder med­arbejdere. Kort sagt: win-win for alle. 

Medarbejderfordele

 • Skattebesparelser: potentielle skatte­for­dele, men vær opmærksom på reglerne.

 • Skræddersyet lønpakke: større valg­fri­hed i lønpakken kan øge job­til­freds­heden.

 • Fleksibilitet: mulighed for at skabe work-life-balance med et velud­styret hjemmekontor efter eget ønske.

Virksomhedsfordele

 • Øget medarbejdertilfredshed og øget loyalitet med skræddersyede lønpakker.

 • Styrket employer branding: tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

 • Øget produktivitet som konsekvens af ekstra personalepleje.

Løsningen der gør det nemt for ansatte og arbejdsgiver

I samarbejde med Flexbuy har vi udviklet en løsning til dig, hvor vi har fjernet alt det be­svær­lige. Vi tager hånd om hele processen – lige fra hvilke produkter medarbejderne kan købe til opsætning af regler for moms og skat. Alt er inklusiv og gennemskueligt i løsningen.

Ingen administration

Medarbejderne kan fra deres eget per­son­­­lige kontrolpanel få adgang til en per­son­­lig webshop, hvor de kan handle IT-pro­duk­ter fra – her er opsat regler for skat og moms. gennemskueligt i løsningen.

Ingen risiko

Stopper medarbejderen hos virksom­heden kan I levere udstyret tilbage og så stopper bruttolønsaftalen. Eller med­ar­bejderen kan købe udstyret fri.

Ingen ekstra omkostninger

Løsningen koster kun 19 kr. pr. med­arbej­der, der gør brug af ordningen. Ingen skjulte gebyr og intet minimum på aftalen.

Tag os med på råd om skatteregler

Når du tilbyder dine medarbejdere en bruttolønsordning, skal du selv sagt overholde skattereglerne. Sammen med Flexbuy har vi sat os godt og grundigt ind i reglerne, så du ikke behøver at bruge tid på at gøre dig til ekspert. Vi står klar til at hjælpe.

Her har du en oversigt over reglerne, som vi har fra SKAT:

 • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.

 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.

 • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.

 • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.

 • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

3 af de vigtigste grunde til at vælge en brutto­løns­ordning

 

1. Skab en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker medarbejdere

2. Få medarbejderne til at føle sig værdsatte og øg medarbejder­tilfredsheden

3. Opnå øget produktivitet og øget medarbejderloyalitet

Vil du høre mere om fordelene ved en bruttolønsordning?

Lad os snakke om, hvordan du skaber værdi med en bruttolønsordning i din virksomhed.