Gå direkte til indhold
 

Forbered din virksomhed med Disaster recovery

Du undrer dig måske over, hvad præcis disaster recovery er? Det er et simpelt koncept, der spiller en afgørende rolle i forretnings- og teknologiverdenen.

Helt grundlæggende handler disaster recovery om at forberede sig på og komme sig efter begivenheder, der forstyrrer dine normale forretningsaktiviteter. Det indebærer en række politikker, værktøjer og procedurer til at muliggøre genopretning eller fortsættelse af vital teknologisk infrastruktur og systemer efter en katastrofe.

cybersecurity-disaster-recovery

Hvorfor er disaster recovery så afgørende?

Forestil dig denne situation: Du driver en virksomhed, der i høj grad er afhængig af digitale data og online drift. Pludselig rammer en orkan, der forårsager et massivt strømsvigt. Dine systemer går ned, og dine data er utilgængelige. Uden en disaster recovery-plan kan du miste vitale data, hvilket resulterer i økonomisk tab, skade på omdømme og endda virksomhedssvigt.

Forskellige katastrofer som brande, oversvømmelser, cyberangreb, hardwarefejl eller endda menneskelige fejl kan føre til betydeligt datatab. Disse begivenheder er uforudsigelige, men med disaster recovery-plan kan du forberede dig og hurtigt komme tilbage, når katastrofen rammer.

4 fordele ved en disaster recovery plan

 

Forretningskontinuitet

Med en solid disaster recovery-plan kan du sikre, at dine forretningsaktiviteter fortsætter problemfrit, på trods af uventede katastrofer.

Reduceret nedetid

Jo hurtigere du kommer dig efter en katastrofe, jo mindre nedetid oplever din virksomhed, hvilket fører til minimal forstyrrelse af dine tjenester.

Databeskyttelse

Det beskytter dine værdifulde data mod tab på grund af katastrofer og hjælper med at opretholde dataintegritet og tilgængelighed.

Styrket kundetilfredshed

Din virksomhed kan hurtigt komme sig efter katastrofer og fortsætte med at levere, hvilket øger troværdigheden og opbygger kundetillid.

Eksempler på implementering af disaster recovery

 

#1

Lokal virksomhed

Forestil dig en lokal virksomhed, der har et online bestillingssystem. En pludselig servernedbrud kan forstyrre deres online ordrer og føre til utilfredse kunder og tabt indtjening. CFO’en, Sarah, har erkendt vigtigheden af at have en effektiv disaster recovery plan på plads. Denne plan giver dem mulighed for hurtigt at genoprette deres systemer og genoptage deres service, hvilket sikrer, at virksomheden forbliver stabil og profitabel.

 

#2

Hudklinik

En hudklinik opbevarer patientjournaler digitalt. I tilfælde af et cyberangreb eller systemfejl kan følsomme patientoplysninger blive kompromitteret. CFO’en, Michael, har prioriteret udviklingen af en omfattende disaster recoveryplan. Denne plan sikrer, at de kan reagere hurtigt og genoprette de vitale data, hvis sådanne situationer opstår. Dette beskytter patienternes fortrolighed og bevarer klinikkens ry som en pålidelig sundhedsudbyder.

 

#3

Marketingbureau

Et marketingbureau står over for risikoen for tab af kritiske data om kampagner for deres klienter på grund af utilsigtet filsletning. CFO’en, Mette, har taget skridt til at etablere en solid disaster recoveryløsning. Denne løsning sikrer, at virksomheden altid kan genskabe de tabte data og undgå forsinkelser i projekterne. Dette bevarer bureauets omdømme for pålidelighed og opretholder tilliden hos deres klienter.

Disaster recovery og backup er ikke det samme

Når man sammenligner disaster recovery og backup, er det vigtigt at huske, at de ikke er det samme, men de supplerer hinanden.

En backup er en kopi af dine data, der er gemt et andet sted, som du kan gendanne fra, hvis de originale data mistes eller beskadiges. Det er ligesom at have en reserve nøgle til dit hus.

På den anden side er disaster recovery en bredere plan, der ikke kun involverer gendannelse af data, men også sikrer, at hele din teknologiske infrastruktur, herunder hardware, software og netværk, kan gendannes eller fortsættes i tilfælde af en katastrofe. Det er ligesom at have en nødudgangsplan, hvis dit hus bryder i brand.

Backup udgør en del af disaster recovery, men tilbyder ikke en komplet løsning til at genoprette og fortsætte driften efter en katastrofe. Derfor er det vigtigt at have både en backup og en omfattende disaster recovery-plan på plads.

disaster-recovery-backup

Ofte stillede spørgsmål om disaster recovery

Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til løsningen eller ønsker en demonstration.

Vi står klar til at hjælpe dig videre med din næste digitale løsning