Gå direkte til indhold
 

Optimeret it-sikkerhed og fast samarbejde

Læsetid i minutter: 3

thumbnail

 

IT- og cybersikkerhed er af afgørende betydning for virksomheder i den finansielle sektor. Verden er under stadig forandring, og de cyberkriminelle bliver hele tiden dygtigere og snedigere. Det betyder, at IT-sikkerhed anno 2022 er et ’ongoing project’. 

Optimeret sikkerheden hos Global Evolution 

IT- og cybersikkerhed er af afgørende betydning for virksomheder i den finansielle sektor. Verden er under stadig forandring, og de cyberkriminelle bliver hele tiden dygtigere og snedigere. Det betyder, at IT-sikkerhed anno 2022 er et ’ongoing project’. Det gælder også for Global Evolution, der anvender itm8 som fast samarbejdspartner på området. 

Som kapitalforvalter med hovedkvarter i Kolding og afdelinger i bl.a. Singapore, USA og England håndterer Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S dagligt millioner af kroner for deres kunder. Fokus for virksomheden er investeringer i udviklingslande, og virksomheden har gennemgået stor vækst siden grundlæggelsen i 2007. Det betyder også, at IT-sikkerheden er et af de helt centrale temaer for virksomheden.

 

CTO Michael Tørving fortæller: 


”Sikkerhedsbilledet har ændret sig markant de seneste år, særligt på grund af to faktorer. Vores forretning er vokset gevaldigt, og dermed også vores IT-infrastruktur. Samtidig er mange af vores aktiviteter lagt over i cloud-løsninger. Og på den anden side er truslen fra cyberkriminelle mod virksomheder som vores også stigende. Teknologien og angrebsvektorerne udvikler sig hele tiden, så det er et ’moving target’, vi skal beskytte os imod.” 
1638361770707

Sikkerhed tænkt ind i alt 

I forbindelse med Global Evolutions implementering af Microsoft Teams blev itm8 udvalgt som leverandør. Det samarbejde blev hurtigt udvidet, så itm8 også har været fast partner på Global Evolutions migrering til Microsoft Azure. Ikke mindst fordi sikkerheden er en grundsten i alt, der laves. 

"itm8 dækker over en bred vifte af kompetencer, som stikker dybere end blot de enkelte teknologier. De har en holistisk tilgang til opgaverne og især en fokuseret bevidsthed om sikkerhed i skyen. 

Jeg har selv en del teknologisk indsigt og overblik, men jeg kan ikke være på forkant med alt, der foregår. Derfor er det afgørende for mig at have en partner, der kan være mine ekstra øjne og ører på sikkerhedsområdet – og det har jeg fundet i itm8,”

siger Michael Tørving og tilføjer: 

 

"Deres tilgang betyder, at sikkerheden har været tænkt ind fra start i vores migrering til cloud. itm8 har bygget det, vi har haft brug for, under hensyntagen til aktuelle sikkerhedsmæssige aspekter. Det betyder, at vi har fået opsat nogle solide sikkerhedsforanstaltninger i vores grundlæggende setup. Men det stopper naturligvis ikke der. 

Vi får lavet evalueringer af en ekstern sikkerhedspartner for at afdække evt. huller eller nye trusler. Ud fra deres udførlige rapport arbejder vi videre med itm8 for at imødekomme de risikoområder, der er blevet identificeret.” 

”Jeg har en dygtig sparringspartner i itm8, som holder sig up-to-date med, hvad der rører sig på sikkerhedsområdet. Og med den viden, de nu har om vores systemer, er der ikke langt fra tanke til handling.” 

 

Som en ekstern IT-afdeling 

Global Evolution anvender itm8 som leverandør på både hardware- og softwaresiden. Det er en klar fordel at have en partner, der kender hele virksomhedens systemer – i princippet hele vejen fra et stik i væggen til den overliggende paraply af systemer i skyen, fortæller Michael Tørving. 

Vores samarbejde har udvidet og konsolideret sig over tid. Jeg føler, at uanset hvilken afdeling jeg ringer til, forstår de vores system som helhed. Det er noget helt unikt – ofte oplever man, at eksterne partnere arbejder meget opgavebaseret og ikke forstår den fulde kontekst. Med itm8 føler jeg, at de er vores IT-afdeling, der blot sidder et andet sted,” 

siger Michael Tørving og tilføjer: 

 

itm8 ved, hvad der foregår, og hvordan tingene er koblet sammen. Der er udstukket en overordnet strategi, og den kender de itm8-medarbejdere, der fx hjælper med et projekt i vores marketing-afdeling, også. 

Jeg kan stole fuldt ud på, at nye, mindre projekter ikke bevæger sig ud ad en tangent og derfor udgør en sikkerhedsrisiko. Alt opsættes i overensstemmelse med de politikker, der er defineret.” 

 

Stor tryghed i hverdagen 

Samarbejdet med itm8 betyder også, at virksomheden hurtigt kan tilpasse sig såvel interne som eksterne ændringer, så risikoen for angreb minimeres. 

 

”Mange nyere undersøgelser af cybersikkerheds-billedet viser, at vi som finansiel virksomhed er et yndlingsmål for cyberkriminelle, og vi gør, hvad vi kan, for at have så god sikkerhed som muligt.  Løbende evaluering og tilretning gør os i stand til at følge med, når den verden, vi agerer i, ændrer sig,”

siger Michael Tørving. 

 

”Jeg har en dygtig sparringspartner i itm8, som holder sig up-to-date med, hvad der rører sig på sikkerhedsområdet. Og med den viden, de nu har om vores systemer, er der ikke langt fra tanke til handling: De har hands-on ekspertisen og erfaringen til hurtigt at implementere de ting, vi aftaler. Dermed kan vi med det samme få optimeret vores sikkerhed, når nye behov opstår.

Det giver stor tryghed i hverdagen, og jeg tør godt sige, at hvad det sikkerhedsmæssige angår, sover jeg langt bedre, efter vi har fået itm8 ind som samarbejdspartner,”


afslutter han. 

Skal vi hjælpe din virksomhed med en løsning, der skaber reel værdi?