Gå direkte til indhold
 

Tryg og effektiv cloud-rejse for Exodraft Group

Læsetid i minutter: 3

exodraft-kontakt-person1-1

 

Som led i en fremtidssikring af virksomhedens it-systemer gennemførte Exodraft Group for få år siden en flytning af de primære it-systemer til cloud med hjælp fra itm8. 

Den beslutning letter nu sammenlægningen med tre opkøbte virksomheder i én samlet og tilgængelig cloud-løsning.

Tryg og effektiv cloud-rejse for Exodraft Group

Exodraft Group producerer og sælger løsninger til mekanisk skorstenstræk, partikelfiltrering og varmegenvinding. 

Virksomheden har i mange år anvendt itm8 som fast samarbejdspartner og rådgivning om virksomhedens IT-systemer. 

Det var derfor nærliggende at spørge specialisterne fra itm8 til råds, da man tog den strategiske beslutning om at gå i skyen.

Ud over de driftsmæssige fordele har overgangen til cloud også givet en række fordele for medarbejderne.

 

IT Manager hos Exodraft Group, Kirsten Kongshave, fortæller:
Vi stod i en situation, hvor vi ønskede at fremtidssikre vores systemer. For at undgå at udskifte hele vores serverpakke, valgte vi at flytte en lang række af vores systemer i skyen. 
Det gælder fx Microsoft 365, SharePoint, Teams, filservere osv. – ja, stort set alt undtagen vores store produkttegninger og forskellige former for dokumentation, som består af store, tunge filer, som vi fortsat har på vores egne servere.” 

 

 

Kirsten kongshave

Ud over de driftsmæssige fordele har overgangen til cloud også givet en række fordele for medarbejderne. 

Exodraft Group har hovedkvarter på Fyn og salgskontorer i Tyskland, Norge, Sverige og England, og cloud-løsningen sikrer nu, at medarbejderne har sikker og stabil adgang til relevante dokumenter, uanset hvor de er, og hvilken enhed de arbejder på. 

 

”Vi har nu alle dokumenter til at ligge som en del af samme tenant. Det giver vores medarbejdere nem adgang til de filer og systemer, de har brug for. Derudover er det faktisk blevet en hverdagsting for os, at vi også kan dele filer med eksterne partnere efter behov. 
Vi har nu et leverandørkartotek i Teams, som benytter dedikerede kanaler til fx at dele tegninger med vores leverandører. 
På den måde udnytter vi også vores cloud-løsning til eksternt brug. Og vi ved, at alt er sat op, så vi kan gøre det effektivt og sikkert.
Det er en stor tryghed, at vi bare kan ringe, hvis der er noget, vi har brug for. Og så har de rigtigt godt styr på, hvordan de behandler deres kunder: Vi har alle år fået en rigtigt fin og ordentlig behandling. Jeg ser frem til mange års fortsat samarbejde” 
Kirsten Kongshave IT Manager, Exodraft Group 

 

Effektiv sammenlægning af virksomheder 

På nuværende tidspunkt er Exodraft Group i gang med en sammenlægning med tre virksomheder, som for nyligt er blevet opkøbt. 

Virksomhederne har hidtil anvendt forskellige it-systemer, men samles nu på Exodraft Group’ primære cloud-tenant. 

I denne proces trækkes der i høj grad på de erfaringer, som blev gjort i Exodraft Group’ overgang til cloud. 

 

”Eftersom vores systemer nu ligger i skyen, er det let at udvide serverkapaciteten til at omfatte de opkøbte virksomheder. Vi er gået fra 45 til 180 brugere på blot 2,5 år. Så man kan roligt sige, at vi har gang i den rent it-mæssigt,”
fortæller Kirsten Kongshave og tilføjer:
"Det er en klar fordel i denne proces, at vi har været igennem den tidligere cloud-rejse sammen med itm8. Vi kan udnytte de best practices, som vi fandt frem til dengang og vores daglige brug siden da. Det betyder, at vi kan skabe en rolig overgang for alle de nye brugere, som nu skal på vores systemer: 
Vi har en række medarbejdere her i huset, som er vante til at arbejde i systemerne, og samtidig har vi gennem vores daglige brug udviklet nogle quickguides, som kan hjælpe de nye brugere godt i gang.” 

 

Som et led i samlingen af virksomhederne på én tenant har Exodraft Group lige nu en aftale om, at der sidder en konsulent fra itm8 hos virksomheden tre dage om ugen i et halvt år. 

Her hjælper han med opsætning af såvel cloud-løsningen som lokale netværk, serverrum og it-systemer i virksomhedens nye afdelinger. 

 

Tæt og tillidsfuldt samarbejde 

Hos Exodraft Group er Kirsten Kongshave meget tilfreds med sit mangeårige samarbejde med itm8. Hun fremhæver især muligheden for det tætte daglige samspil i forbindelse med større projekter. 

 

Det giver stor værdi, at vi får en specialist in-house på denne måde. Det giver mulighed for at få hurtig sparring på ting eller svar på spørgsmål. 
Og så kan vi løbende se hinanden i øjnene og holde os gensidigt opdateret på fremdriften i projektet. Samtidig får han en dyb indsigt i vores systemer, så vi sikrer, at de løsninger, der bliver udviklet og implementeret, passer til vores daglige arbejdsgange. 
En yderligere fordel er, at med en fast kontaktperson gennem hele projektet kan vi forberede overgangen for hver enkelt afdeling rigtigt godt – og jo bedre forberedelse, jo bedre proces,” 
siger hun og tilføjer: 
”Ud over større enkeltprojekter som dette benytter vi itm8, når vores egen tid og viden ikke slår til. 
De er en kompetent samarbejdspartner, som vi har et meget tillidsfuldt samarbejde med, og det fungerer virkeligt godt. 
Vi har f.eks. en aftale om, at når IT har ferie, kan vi henvise interne henvendelser eller support-forespørgsler til dem. Så ved vi, at alt bliver godt håndteret i vores fravær.”

 

Hun understreger desuden værdien af at have en fast samarbejdspartner, som holder sig up-to-date med et vigtigt emne som it-sikkerhed.

 

”Vi kan i sagens natur ikke være alvidende. Det betyder meget for os, at vi har adgang til ekspertviden om it-sikkerhed – lige fra beskyttelse mod it-kriminelle og til brugeradgang helt ned på filniveau. 
Det er en stor tryghed, at vi bare kan ringe, hvis der er noget, vi har brug for. Og så har de rigtigt godt styr på, hvordan de behandler deres kunder: 
Vi har alle år fået en rigtigt fin og ordentlig behandling. Jeg ser frem til mange års fortsat samarbejde,” 

Om Exodraft A/S

Exodraft A/S er en dansk virksomhed, der specialiserer sig i skorstens- og røggasudsugningssystemer. De leverer energieffektive løsninger til forbedring af trækket og reduktion af emissioner. Med fokus på bæredygtighed og kundetilfredshed er Exodraft A/S en pålidelig partner for både private og kommercielle kunder. 

e8674f70-bd41-4f8e-b81b-182b40e4036f

Skal vi hjælpe din virksomhed med en løsning, der skaber reel værdi?