Gå direkte til indhold
 

Anonify

Overhold GDPR løbende ved at anonymisere datapunkter rettidigt i Dynamics CRM

Med Anonify kan alle data i CRM anonymiseres baseret på opsætninger, som man selv løbende kan tilpasse via brugergrænsefladen i CRM. Opsætningen beror både på hvem og hvad som skal anonymiseres.

Et typisk brugerscenarie

  1. I opbevarer medlemsdata i jeres CRM-system, og ønsker at disse anonymiseres i rette tid
  2. I opsætter derfor anonymiseringsregler for medlemsdata, som definerer præcist hvad der sker med hvilke felter – og hvilke personer, som ikke skal anonymiseres.
  3. Hver dag vil Anonify sørger for at validere reglerne, og markere data, som er udvalgt til anonymisering
  4. I har herefter 1 måned, inden data rent faktisk anonymiseres. I har dermed mulighed for løbende at holde øje med hvem og hvor mange, som står til at blive anonymiseret.

Funktionalitet i Anonify

  1. Dynamisk opsætning af anonymiseringspunkter direkte i CRM
  2. Dynamisk opsætning af anonymiseringsekskluderingsregler direkte i CRM
  3. Overblik over data som er udvalgt til anonymisering
  4. Manuel angivelse af at data skal anonymiseres
  5. Mulighed at slette relaterede data (aktiviteter eller lign.)

Skal vi optimere din arbejdsgang med et effektivt add on?