Gå direkte til indhold
 

BetterNowLink

Få fundraising aktiviteter fra BetterNow overført direkte til Dynamics CRM

For organisationer, hvis forretning er baseret på donationer og fundraising, er det naturligvis vigtigt at have de rette kanaler til dette på plads. En af de kanaler, som kan bruges, er BetterNow. Ved hjælp af BetterNow er det muligt at få en peer-2-peer fundraising løsning med direkte integration til Microsoft Dynamics CRM.

Hvad er BetterNow?

BetterNow er en fundraising platform, hvorpå det er muligt at opsætte peer-2-peer fundraisere eller støtte organisationer direkte. BetterNow`s platform strækker sig fra Norden til Spanien og England, og bruges i høj grad af non-profit organisationer, samt af enkeltpersoner til indsamlinger med donationer og fundraising.

Hvorfor vælge en BetterNow-integration?

Ved en integration med BetterNow overføres data på fundraisere direkte til CRM. Denne automatiserede proces sikrer at data i CRM dagligt opdateres.

Overførsel af data foregår via et automatisk job, som håndterer samspillet mellem CRM og BetterNow. Det automatiske job kører i faste intervaller og indlæser fundraisere og tilhørende donationer i CRM. Dermed bliver den foruddefineret datamodel med Indsamlinger, Indbetalinger og Personer matchet, oprettet eller opdateret.

Fordelene ved en BetterNow-integration

Fordelene ved at anvende en integration til BetterNow er:

  • Microsoft Dynamics CRM har alle relevante data, som støtter, donationer og indsamlinger
  • Du kan løbende følge med i hvor mange indsamlinger, der pt. er aktive og hvor meget der er indsamlet
  • Alle disse data kan vises centralt i et dashboard

Indsamlinger og fundsansøgninger

Hvis man derudover vælger at placere sine fondsansøgninger i Microsoft Dynamics CRM, så vil man kunne få et fuldstændigt overblik over hele sin pipeline, og dermed vide, om man når sine mål.

Dette betyder, at man vil have et komplet billede over alle indsamlinger og fundsansøgninger samlet ét sted.

Skal vi optimere din arbejdsgang med et effektivt add on?