Gå direkte til indhold
 

Filer til indberetning til SKAT

Filer til indberetning til SKAT kan genereres direkte i Dynamics CRM

Da det er muligt at opnå fradrag for visse fradragsberettigede gaver/ydelser samt forskningsrelaterede donationer, er det vigtigt at den donationsmodtagne organisation nemt kan indberette til SKAT. Dette kan gøres ved hjælp af indberetningsfiler der er genereret fra Dynamics CRM der giver jer Filer til indberetning til SKAT.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Donationer kan ydes igennem forskellige kanaler – dette kan f.eks. være igennem OnlineFundraising.

Når donationen gennemføres vil det i forbindelse med registreringen blive oplyst om den pågældende donation er fradragsberettiget. I denne forbindelse vil der på registreringen være mulighed for påfører Cpr-nr. eller CVR-nr.

Disse data hentes automatisk fra f.eks. OnlineFundraising til Microsoft Dynamics CRM.

Dannelse af filer

I Microsoft Dynamics CRM er det muligt at danne to typer af filer til brug for indberetning til SKAT. Dette skyldes at der er forskel på indberetning af gaver/ydelser og forskningsrelaterede donationer.

Her vil det være det formål som valgt på donationen i CRM, som afgør hvilken fil den pågældende donation placeres i – er det i gave/ydelsesfilen eller i forskningsfilen.

Denne løsning har itm8 bl.a. leveret til Børnecancerfonden og Danmarks naturfredningsforening.

Indberetning

Når de fradragsberettigede gaver/ydelser eller forskningsberettiget donationer skal indberettes, sker dette ved at der igangsættes et batchjob i Microsoft Dynamics CRM.

Dette batchjob opretter automatisk hhv. en fil med donationer vedrørende gaver/ydelser og en fil vedrørende forskningsrelaterede donationer.

For at donationerne registreres i de pågældende filer er det et krav at donor har oplyst enten CPR-nummer eller CVR. Nummer.

Hvornår eller hvor ofte indberetningerne foretages er op til organisationen.

Selve indberetningen foregår ved upload til SKATs tast-selv.

Håndtering af personoplysninger

Den genererede fil placeres på integrationsserveren, hvor Speedup-pakke er placeret. Denne sikre stabil overførsel af data.

Årsagen til at filen placeres på integrationsserveren er, at den indeholder personoplysninger og derved skal beskyttes i henhold til GDPR. Filen bør derfor flyttes så få gange som muligt inden den uploades til SKATs tast-selv portal.

Skal vi optimere din arbejdsgang med et effektivt add on?