Gå direkte til indhold
 

Business Analytics

Business analytics er kort sagt brugen af statistisk analyse til at informere forretningsbeslutninger.

VM-31766-Banner-01-4

Hvad er business analytics?

Business analytics er studiet af data gennem statistisk og operationsanalyse, formningen af prædiktive modeller, applikationen af optimeringsteknikker og kommunikationen af disse resultater til kunder og forretningspartnere. Business analytics kræver kvantitative metoder og evidensbaseret data til brug for forretningsmodellering og beslutningstagen. Som sådan kræver business analytics brugen af big data. Det vil sige store mængder af struktureret så vel som ustruktureret data, som gennemstrømmer virksomheden på en daglig basis.


Hvad er fordelene ved at bruge business analytics?

Virksomheder bruger business analytics til at foretage datadrevne beslutninger. Indsigten opnået gennem business analytics gør dem i stand til at automatisere og optimere deres forretningsprocesser. Datadrevne virksomheder, som bruger business analytics, opnår faktisk en konkurrencemæssig fordel, fordi de er i stand til at bruge indsigten til at:

  • udøve datamining (udforskningen af data til at finde nye mønstre og forhold)

  • bruge statistisk analyse og kvantitativ analyse til at forklare hvorfor visse resultater opstår

  • teste fortidige beslutninger gennem A/B testning og multivariat testning

  • bruge prædiktiv modellering og prædiktiv analyse til at forudse fremtidige resultater

Business analytics yder også støtte til virksomheder, der foretager proaktive taktiske beslutninger, og business analytics gør det muligt for disse virksomheder at automatisere beslutningsprocessen sådan, at de kan træffe de rette beslutninger øjeblik for øjeblik.


Hvilke udfordringer præsenterer business analytics?

Der er ikke kun fordele, men også en del udfordringer, som business analytics stiller. For det første er der større potentiale for invasionen af privatlivets fred. På forretningssiden står virksomheden over for større sårbarhed i hastigt bevægende markeder, da der er større risiko for at forveksle det rene ingenting med sand indsigt. Dette kan føre til brugen af store mængder af penge på vagt definerede problemer eller muligheder.


Hvilke bedste praksisser findes der angående business analytics?

At implementere business analytics er ikke noget, som en virksomhed kan gøre fra den ene dag til den anden. Dog hvis virksomheden følger en række bedste praksisser, kan de opnå det niveau af indsigt, de søger og blive mere konkurrencedygtige og succesfulde.

  • Kend målet for din brug af business analytics. Definér hvad din virksomhed skal bruge det til og med hvilket mål.

  • Definér dine succes- og fejlkriterier.

  • Vælg din metodik og sørg for at du kender dataene og relevante interne og eksterne faktorer.

  • Validér modeller ved hjælp af dine succes- og fejlkriterier.

På denne måde vil du kunne komme godt i gang med din brug af business analytics.

Vil du også have styr på din data?