Gå direkte til indhold
 

IT-arkitektur

IT-arkitektur er designet af informationsteknologi på et strukturelt niveau.

VM-31766-Banner-02

Hvad er IT-arkitektur?

IT-arkitekturen er et organiseret sæt af beslutninger angående politikker og principper, tjenester, almene løsninger, standarder og vejledninger lige så vel som specifikke produkter brugt af IT-udbydere både inden for og uden for IT-branchen.

En af de vigtigste aktiviteter associeret med det at producere en IT-arkitektur er processen, hvorigennem, man når frem til enighed om beslutninger. Det er generelt forstået, at det at nå enighed kan indskrænke købet og designmulighederne, forhåbentlig med interesse i at forbedre indbyrdes kompatibilitet. Det er et givet, at jo større konsensus opnås, jo bedre vil fordelene for organisationen være.


Hvad er målene med IT-arkitektur?

IT-arkitekturen vejledes af de følgende mål, som hjælper med at foretage beslutninger angående etableringen af individuelle standarder:

  • Arkitekturbeslutninger bør tjene afdelingens mission.

  • Arkitekturen bør tjene forskelligartede miljøer.

  • Jo større konsensus, der er omkring individuelle beslutninger angående arkitektur, jo større fordele.

  • Arkitekturen bør identificere stabilitetsområder uden at forhindre væsentlig innovation.

  • Arkitekturelle beslutninger bør beskrive håndgribelige resultater af at følge eller ikke at følge arkitekturen.

  • Arkitekturelle beslutninger bør yde tilstrækkelige dokumentation, sådan at man ville kunne vurdere graden hvortil nogen given specifik implementering er i tråd med den.


Hvad er formålet med IT-arkitektur?

Formålet med IT-arkitektur er at vejlede processen, hvori man planlægger, opnår, bygger, modificerer, forbinder og implementerer IT-ressourcer på tværs af afdelingen.

Som sådan bør IT-arkitekturen levere de nødvendige midler til at opnå en stabil udvikling ved at identificere teknologier, der tilsammen tilfredsstiller afdelingens behov.


Hvordan sammensætter man den rigtige IT-arkitektur, og hvad kan den indeholde?

En omfattende IT-arkitektur specificerer 1) politikker, 2) principper der indikerer en retning, 3) tjenester og almene løsninger, 4) standarder og retningslinjer samt 5) produkter, der præcist beskriver, hvordan det bør implementeres.

Hvert af disse aspekter er organiseret fra mest generelt til mest specifik. Der er dog adskillige eksempler på sammenspil mellem de forskellige lag. For eksempel er mange hvis ikke alle af de tjenester, institutioner yder, vejledt af de menneskeskabte politikker i de institutioner, hvori tjenesterne leveres. Ens afdeling ville have dokumenteret en række af disse politikker sammen med deres informationsteknologiske implikationer. De politikker implementeres bedst, hvis blot nogle meget grundlæggende IT-principper adlydes. En af de bedste måder at sikre sig, at de adlydes, er ved at nå en konsensus omkring et sæt af standarder og retningslinjer, sådan at produkterne købt eller bygget er konsistent med den overordnede arkitektur.

Lad os snakke om, hvilken cloud-løsning, der vil passe din virksomhed bedst.